เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ..ปลา ๆ1

--adshere---
เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ..ปลา ๆ1

 • ผู้เขียน: ผศ. พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 
 • สำนักพิมพ์: โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏ
  หนังสือ Grammar ที่รวบรวมเนื้อหาขั้นพื้นฐานแล้วนำมาบอกเล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เหมือนมีครูมาอธิบายให้เราฟัง ร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวให้เรามองเห็นภาพรวม เหมาะมากกับคนที่อ่อน Grammar 
   เนื้อหา


   • บทที่ 1 อะไรคือ "Noun" มะนาวใช่ Noun หรือเปล่า? 
   • บทที่ 2 มี 1 หรือ 2 ต้องเขียนต่างกัน "Singular-Plural Noun" 
   • บทที่ 3 รู้ได้ยังงั๊ย...ว่านับไม่ได้? "Uncounable Noun" 
   • บทที่ 4 น้อย มาก หลากหลายรูปแบบ 
   • บทที่ 5 ของ ของใคร...กันละเนี่ย? "Possessive" 
   • บทที่ 6 เบื่อ Noun แล้วไง? ใช้ Pronoun ดีกว่า 
   • บทที่ 7 คำสำคัญอยู่ท้าย คำขยายอยู่หน้า "Noun Order" 
   • บทที่ 8 อย่าปล่อย Noun ได้ตัวเดียว "Articles"


   "Free Ebook/PDF Download ":
   เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ..ปลา ๆ1 pdf

   Related Posts

   แสดงความคิดเห็น

   Come on, Subscribe Our New PDF Now